Skip to main content

Volume 55 (2000), 3

Reviews

(Original title: Alchýmia sociálneho sveta (Pierre Bourdieu))
Filozofia, 55 (2000), 3, 273-277.
File to download: PDF
(Original title: Hľadanie transcendencie v postmodernej dobe (Jolana Poláková))
Filozofia, 55 (2000), 3, 277-280.
File to download: PDF
(Original title: Slovník základných pojmov metafyziky (Josef de Vries))
Filozofia, 55 (2000), 3, 280-282.
File to download: PDF