Skip to main content

Volume 60 (2005), 1

Reviews

(Original title: O súčasnej etike (a filozofii) na Slovensku, resp. o etike cnosti trochu inak (D. Smreková – Z. Palovičová))
Filozofia, 60 (2005), 1, 64-69.
File to download: PDF
(Original title: Tri prednášky k vlastným menám (Saul A. Kripke))
Filozofia, 60 (2005), 1, 70-76.
File to download: PDF