Skip to main content

Volume 63 (2008), 3

Reviews

(Original title: Nagl-Docekal, H., Feministická filozofia (výsledky, problémy, perspektívy))
Filozofia, 63 (2008), 3, 281-285.
File to download: PDF
(Original title: Matula, J., Epistemologické a psychologické aspekty Akvinského chápania človeka)
Filozofia, 63 (2008), 3, 286-288.
File to download: PDF
(Original title: Palaifatos, O neuvěřitelných příbězích)
Filozofia, 63 (2008), 3, 289-290.
File to download: PDF
(Original title: Fraser, N., Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a reprezentace)
Filozofia, 63 (2008), 3, 291-293.
File to download: PDF