Skip to main content

Publications of the Author

Juraj Cíger
Number of publications: 20

1993

Cíger, J. . (1993). Trochu pravdy o „Rozprave“. Filozofia, 48(6), 397-408. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/6/397-408.pdf

1982

Cíger, J. . (1982). Civilizácia a osobnosť. Filozofia, 37(1), 95-113. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/1/95-113.pdf

1980

Cíger, J. . (1980). Človek z hľadiska medicíny. Filozofia, 35(1), 77-81. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/1/77-81.pdf

1978

Cíger, J. . (1978). K problematike vzťahu animálneho a humánneho. Filozofia, 33(6), 643-648. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/6/643-648.pdf
Cíger, J. . (1978). Základné kategórie dialektiky. Filozofia, 33(3), 254-269. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/3/254-269.pdf

1977

Cíger, J. . (1977). K chápaniu substancie u Descarta a Spinozu. Filozofia, 32(4), 414-433. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/4/414-433.pdf

1976

Cíger, J. . (1976). Racionálna dialektika ako metóda poznania. Filozofia, 31(2), 158-172. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/2/158-172.pdf

1975

Cíger, J. . (1975). Systém medicíny a filozofická kultúra lekára. Filozofia, 30(6), 634-649. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/6/634-649.pdf
Cíger, J. . (1975). Filozofia a medicína. Filozofia, 30(5), 540-554. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/5/540-554.pdf

1973

Cíger, J. . (1973). Dialektické súvislosti medicíny a filozofie u R. Descarta. Filozofia, 28(4), 421-436. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/4/421-436.pdf