Skip to main content

Publications of the Author

Juraj Bolf
Number of publications: 3

1987

Bolf, J. ., & Dubnička, Štefan . (1987). Pojem merania z aspektov súčasnej metodológie poznania. Filozofia, 42(6), 689-696. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/6/689-696.pdf

1986

Bolf, J. ., & Dubnička, Štefan . (1986). Kvantifikácia ako metóda s merateľnými vlastnosťami. Filozofia, 41(1), 73-79. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/1/73-79.pdf

1983

Bolf, J. ., & Prokeš, G. . (1983). Problémy fyzikálnych a nefyzikálnych meraní. Filozofia, 38(1), 82-87. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/1/82-87.pdf