Skip to main content

Publications of the Author

L. G. Džachaja
Number of publications: 4

1986

Džachaja, L. G. (1986). Základný kozmologický princíp a jeho súčasná interpretácia. Filozofia, 41(1), 28-34. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/1/28-34.pdf

1985

Džachaja, L. G. (1985). Kozmické vákuum ako reálny fyzikálny priestor. Filozofia, 40(4), 428-438. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/4/428-438.pdf
Džachaja, L. G. (1985). Dialektickomaterialistická metodológia ako systém filozofických princípov. Filozofia, 40(1), 57-65. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/1/57-65.pdf

1984

Džachaja, L. G. (1984). Marxistické filozofické myslenie v sovietskom Gruzínsku. Filozofia, 39(3), 362-367. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/3/362-367.pdf