Skip to main content

Publications of the Author

Werner Müller
Number of publications: 1

1978

Müller, W. . (1978). K formovaniu, rozvíjaniu a prehlbovaniu socialistického vedomia (Myšlienky k IX. zjazdu SED). Filozofia, 33(4), 383-392. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/4/383-392.pdf