Skip to main content

Publications of the Author

Hans-Martin Gerlach
Number of publications: 1

1978

Gerlach, H.-M. . (1978). Buržoázny človek medzi existenciou a bytím (Marxis­tické poznámky k filozofickému vývinu Martina Heideggera). Filozofia, 33(4), 458-471. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/4/458-471.pdf