Skip to main content

Publications of the Author

Eva Žáčková
Number of publications: 2

2011

Žáčková, E. . (2011). Člověk jako produkt umělé zkušenosti?. Filozofia, 66(5), 469-474. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/5/469-474.pdf

2010

Žáčková, E. . (2010). Počítačem generovaný svět rozšířené reality. Filozofia, 65(4), 378-382. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/4/378-382.pdf