Skip to main content

Publications of the Author

Lenka Krištofová
Number of publications: 1

2008

Krištofová, L. . (2008). „Druhé pohlavie“ a príspevok Simone de Beauvoir do diskusie o telesnosti a sexualite. Filozofia, 63(6), 488-498. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/6/488-498.pdf