Skip to main content

Publications of the Author

Ľubica Hábová
Number of publications: 8

2006

Hábová, Ľubica . (2006). Filozofka vzdorujúca tlakom doby. Filozofia, 61(10), 892-894. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/10/892-894.pdf

2001

Hábová, Ľubica . (2001). Hermeneutika viery (Rozhovor s doc. Lenkou Karfíkovou, Dr. theol.). Filozofia, 56(8), 572-578. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/8/572-578.pdf
Hábová, Ľubica . (2001). Správa z Olomouca. Filozofia, 56(3), 200-202. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/3/200-202.pdf

1995

Hábová, Ľubica . (1995). Nový filozofický časopis ORGANON F. Rozhovor s Pavlom Cmorejom. Filozofia, 50(4), 236-243. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/4/222-235.pdf

1989

Hábová, Ľubica . (1989). K pojmu „prevrátené formy vedomia“. Filozofia, 44(2), 194-204. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/2/194-204.pdf

1988

Hábová, Ľubica . (1988). XV. ročník Medzinárodnej varnianskej filozofickej školy. Filozofia, 43(5), 631-634. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/5/631-634.pdf
Hábová, Ľubica . (1988). O súčasnom utilitarizme. Filozofia, 43(1), 111-115. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/111-115.pdf

1987

Hábová, Ľubica . (1987). Iracionalizmus v Kuhnovej koncepcii vývinu vedeckých teórií. Filozofia, 42(1), 96-106. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/1/96-106.pdf