Skip to main content

Publications of the Author

Marianna Holubová
Number of publications: 4

2001

Holubová, M. . (2001). Cézannovo oko a Merleau-Pontyho duch. Filozofia, 56(7), 474-484. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/7/474-484.pdf
Holubová, M. . (2001). Viditeľné a neviditeľné (Maurice Merleau-Ponty). Filozofia, 56(7), 510-513. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/7/510-513.pdf

1991

Holubová, M. . (1991). Seminár na tému Národy, národnosti a etnické skupiny v demokratickej spoločnosti. Filozofia, 46(3-4), 379-381. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/3-4/379-381.pdf

1989

Holubová, M. . (1989). Človek a vedomie v kultúrnej antropológii M. Landmanna. Filozofia, 44(2), 183-193. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/2/183-193.pdf