Skip to main content

Publications of the Author

Ivan Mládenek
Number of publications: 2

1999

Mládenek, I. . (1999). Existenčné tvrdenia a dôkazy existencie v Aristotelovej teórii dokazovacej vedy. Filozofia, 54(4), 203-217. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/4/203-217.pdf
Mládenek, I. . (1999). Charakter a funkcia axióm v Aristotelovej teórii vedeckého poznania. Filozofia, 54(1), 1-13. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/1/1-13.pdf