Skip to main content

Publication Details

Lalíková, E.: Reality and Philosophy in Slovakia. Ján Lajčiak, Gejza Vámoš and Svätopluk Štúr (in Slovak)

(Original title: Lalíková, E.: Realita a filozofia na Slovensku. Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr)
Filozofia, 65 (2010), 10, 1004-1007.
Type of work: Reviews
Publication language: Slovak
File to download: PDF