Skip to main content

Volume 65 (2010), 10

Reviews

(Original title: Lalíková, E.: Realita a filozofia na Slovensku. Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr)
Filozofia, 65 (2010), 10, 1004-1007.
File to download: PDF
(Original title: Bakoš, V.: Filozofické iniciatívy Igora Hrušovského)
Filozofia, 65 (2010), 10, 1007-1010.
File to download: PDF
(Original title: Kopeček, M.: Zrod a počátky marxistického revisionizmu ve střední Evropě 1953 – 1960)
Filozofia, 65 (2010), 10, 1011-1015.
File to download: PDF
(Original title: Kondrla, P.: Hodnoty a postmoderna)
Filozofia, 65 (2010), 10, 1015-1018.
File to download: PDF