Skip to main content

Publication Details

The Letter-preface to the translator of the Principles of Philosophy, Abbe Picot

(Original title: Autorov list prekladateľovi Princípov filozofie do francúzštiny, ktorý môže poslúžiť ako predhovor)
Filozofia, 65 (2010), 2, 184-192.
Type of work: Back to the Sources
Publication language: Slovak
File to download: PDF