Skip to main content

Publications of the Author

René Descartes
Number of publications: 1

2010

Descartes, R. . (2010). Autorov list prekladateľovi Princípov filozofie do francúzštiny, ktorý môže poslúžiť ako predhovor. Filozofia, 65(2), 184-192. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/2/184-192.pdf