Skip to main content

Volume 14 (1959), 3

Communications

(Original title: K niektorým otázkam vedy a umenia v kultúrnej revolúcii)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 3, 287-295.
File to download: PDF
(Original title: Niektoré gnozeologické otázky sociálneho bádania)
Slovenský filozofický časopis, 14 (1959), 3, 296-299.
File to download: PDF