Skip to main content

Volume 16 (1961), 1

Leading Article

(Original title: Podstata a zmysel našej epochy)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 10-16.
File to download: PDF
(Original title: Za filozofiu spätú so životom)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 3-10.
File to download: PDF