Skip to main content

Volume 16 (1961), 6

Studies

(Original title: Cesty vývinu ľudstva v súčasnej epoche)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 405-416.
File to download: PDF
(Original title: O predmete kybernetiky)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 416-425.
File to download: PDF
(Original title: Náboženstvo a umenie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 425-431.
File to download: PDF
(Original title: Nemecká filozofia života a Jaspersov existencializmus)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 431-435.
File to download: PDF

Discussions

(Original title: Metódy vedeckoateistickej výchovy medzi školskou mládežou)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 436-441.
File to download: PDF
(Original title: Některé otázky procesu výchovy k vědeckému světovému názoru)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 441-444.
File to download: PDF

Communications

(Original title: Společenské vědy a dlouhodobý plán rozvoje ČSSR)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 445-449.
File to download: PDF
(Original title: M. V. Lomonosov, veľký ruský vedec-materialista)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 450-454.
File to download: PDF
(Original title: Skutočnosť — literatúra — filozofia)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 454-458.
File to download: PDF
(Original title: Pokrokový mysliteľ arabskej stredovekejkultúry)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 458-460.
File to download: PDF

Consultations

(Original title: O predvídaní)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 461-462.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Na okraj sborníka Otázky dialektiky poznania)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 463-467.
File to download: PDF
(Original title: O spoločenskom bytí a spoločenskom vedomí)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 467-469.
File to download: PDF
(Original title: K otázke teórie socialistickej demokracie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 469-471.
File to download: PDF

From Philosophical Life

(Original title: Diskusia o problémoch estetiky v SSSR)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 472-473.
File to download: PDF

From Books and Journals

(Original title: O opakovaní vo vývinovom procese)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 474.
File to download: PDF
(Original title: K aktuálnym problémom fyziky)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 474-475.
File to download: PDF
(Original title: Pokroková kniha amerického autora o neurózach)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 475-476.
File to download: PDF
(Original title: O úlohách sociológie v SSSR)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 476.
File to download: PDF
(Original title: Zaujímavý sborník filozofických statí)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 476-477.
File to download: PDF

Bibliography

(Original title: Z novej filozofickej literatúry)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 478-481.
File to download: PDF