Skip to main content

Volume 16 (1961), 2

Discussion

(Original title: K definícii pojmu individuálneho a spoločenského záujmu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 107-116.
File to download: PDF
(Original title: K otázke protirečivosti pohybu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 2, 97-106.
File to download: PDF