Skip to main content

Volume 18 (1963), 3

Communications

(Original title: Tendencie a školy v súčasnej sociológii)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 3, 259-274.
File to download: PDF