Skip to main content

Volume 20 (1965), 2

Reviews, Notes, Information

(Original title: Marxizmus a súčasná buržoázna sociológia)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 2, 217-218.
File to download: PDF
(Original title: Poznámky ke knize o sociologii vzdělání)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 2, 218-221.
File to download: PDF
(Original title: О otázkach masovej kultúry)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 2, 221-222.
File to download: PDF
(Original title: Konfrontácia fenomenológie a marxizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 2, 222-223.
File to download: PDF
(Original title: Pozoruhodná učebnica logiky)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 2, 224-227.
File to download: PDF