Skip to main content

Volume 26 (1971), 3

Views

(Original title: Zamyslenie nad praxológiou)
Filozofia, 26 (1971), 3, 283-289.
File to download: PDF
(Original title: Marxisticko-leninská teória poznania a súčasná veda)
Filozofia, 26 (1971), 3, 290-300.
File to download: PDF