Skip to main content

Volume 26 (1971), 3

From Scientific Life

(Original title: Správa о II. všezväzovej konferencii o filozofických problémoch prírodných vied (Moskva, 1. — 4. decembra 1970))
Filozofia, 26 (1971), 3, 301-308.
File to download: PDF