Skip to main content

Volume 28 (1973), 4

From Scientific Life

(Original title: K otázkam rozvoja marxistickej vedy (Diskusný príspevok na Valnom zhromaždení SAV))
Filozofia, 28 (1973), 4, 442-443.
File to download: PDF