Skip to main content

Volume 29 (1974), 3

Documents

(Original title: Správa výboru SFS o činnosti výboru a o situácii v SFS za obdobie od minulého valného zhromaždenia v marci r. 1972 do dnešného valného zhromaždenia (február 1974))
Filozofia, 29 (1974), 3, 320-328.
File to download: PDF
(Original title: Uznesenie valného zhromaždenia SFS konaného 14. a 15 . 2. 1974)
Filozofia, 29 (1974), 3, 328.
File to download: PDF