Skip to main content

Volume 29 (1974), 3

Views

(Original title: Človek a životné prostredie („Okrúhly stôl” Voprosov filosofie))
Filozofia, 29 (1974), 3, 298-306.
File to download: PDF
(Original title: Vedy o práci v celostnom systéme vied)
Filozofia, 29 (1974), 3, 307-317.
File to download: PDF