Skip to main content

Volume 29 (1974), 4

Reviews, Notes, Information

(Original title: Asmusova monografie v slovenském překladu)
Filozofia, 29 (1974), 4, 438-441.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k dejinám sovietskej filozofie)
Filozofia, 29 (1974), 4, 441-443.
File to download: PDF
(Original title: Štrukturálna analýza poznania)
Filozofia, 29 (1974), 4, 443-445.
File to download: PDF
(Original title: Komplexně k dějinám společenského myšlení)
Filozofia, 29 (1974), 4, 445-448.
File to download: PDF
(Original title: Bolzanova teória vedy)
Filozofia, 29 (1974), 4, 448-449.
File to download: PDF