Skip to main content

Volume 31 (1976), 4

Reviews

(Original title: Filozofické problémy teórie relativity v sovietskej filozofii dvadsiatych a tridsiatych rokov)
Filozofia, 31 (1976), 4, 434-437.
File to download: PDF
(Original title: Sociálno-etický aspekt osobnosti)
Filozofia, 31 (1976), 4, 437-441.
File to download: PDF
(Original title: Russellove skúmania o zmysle a pravdivosti)
Filozofia, 31 (1976), 4, 441-445.
File to download: PDF