Skip to main content

Volume 32 (1977), 6

Reviews

(Original title: O problematike hodnotenia)
Filozofia, 32 (1977), 6, 682-686.
File to download: PDF
(Original title: Je človek naozaj „od prírody zlý“?)
Filozofia, 32 (1977), 6, 686-693.
File to download: PDF
(Original title: Podnětná marxistická studie ke kategorii subjektu a objektu)
Filozofia, 32 (1977), 6, 694-696.
File to download: PDF
(Original title: K otázke dialektiky v súčasnej buržoáznej vede)
Filozofia, 32 (1977), 6, 696-700.
File to download: PDF