Skip to main content

Volume 32 (1977), 6

From Scientific Life

(Original title: VIII. Medzinárodná varnianska letná škola marxisticko-leninskej filozofie)
Filozofia, 32 (1977), 6, 677-681.
File to download: PDF