Skip to main content

Volume 36 (1981), 2

Scientific Life

(Original title: Desiata porada riaditeľov filozofických ústavov akadémií vied socialistických krajín)
Filozofia, 36 (1981), 2, 190-192.
File to download: PDF
(Original title: Sovietsko-československé sympózium o materialistickej dialektike)
Filozofia, 36 (1981), 2, 192-196.
File to download: PDF