Skip to main content

Volume 37 (1982), 2

Scientific Life

(Original title: Materialistická dialektika a systémové prístupy vo vedeckom poznaní)
Filozofia, 37 (1982), 2, 263-265.
File to download: PDF
(Original title: Konferencia o metodologických problémoch výskumu dejín filozofie na Slovensku)
Filozofia, 37 (1982), 2, 265-266.
File to download: PDF
(Original title: Filozof a estetik Miro Novák)
Filozofia, 37 (1982), 2, 266-269.
File to download: PDF