Skip to main content

Volume 41 (1986), 3

Views

(Original title: Svetonázorová orientácia prírodovedcov)
Filozofia, 41 (1986), 3, 338-346.
File to download: PDF
(Original title: Výpočet a skutočnosť (Poznámka k téme „výpočtové modelovanie“))
Filozofia, 41 (1986), 3, 346-354.
File to download: PDF