Skip to main content

Volume 41 (1986), 3

Scientific Life

(Original title: O aktuálnych metodologických problémoch spoločenských vied)
Filozofia, 41 (1986), 3, 362-364.
File to download: PDF