Skip to main content

Volume 41 (1986), 4

Scientific Life

(Original title: Kolokvium o spoločenskom vedomí)
Filozofia, 41 (1986), 4, 464-467.
File to download: PDF
(Original title: Historický materializmus a spoločenské vedy)
Filozofia, 41 (1986), 4, 467-470.
File to download: PDF