Skip to main content

Volume 42 (1987), 2

Reviews

(Original title: Systém kategórií materialistickej dialektiky)
Filozofia, 42 (1987), 2, 266-272.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia spoločenského vývinu)
Filozofia, 42 (1987), 2, 272-276.
File to download: PDF
(Original title: Dve práce o problémoch sociálno-ekonomických formácií)
Filozofia, 42 (1987), 2, 276-282.
File to download: PDF
(Original title: Negácia negácie v diskusii)
Filozofia, 42 (1987), 2, 282-285.
File to download: PDF