Skip to main content

Volume 45 (1990), 3

Slovak philosophical society

(Original title: Filozofia v totalitnej a v demokratickej spoločnosti)
Filozofia, 45 (1990), 3, 327-337.
File to download: PDF