Skip to main content

Volume 46 (1991), 1

Texts

(Original title: Sociálne vedy a filozofia — trendy v najnovšej sociálnej teórii)
Filozofia, 46 (1991), 1, 72-86.
File to download: PDF