Skip to main content

Volume 46 (1991), 1

Discussion

(Original title: Mohol byť Zenón inšpirátorom pytagorovského dôkazu nesúmerateľnosti?)
Filozofia, 46 (1991), 1, 101-108.
File to download: PDF