Skip to main content

Volume 47 (1992), 11

Short Reflections

(Original title: Praveké svastické znaky - dôkazy pôvodne dialektických svetonázorových orientácií ľudstva)
Filozofia, 47 (1992), 11, 665-671.
File to download: PDF