Skip to main content

Volume 55 (2000), 1

Reflections - Essays

(Original title: Násilie ako sociálnopatologický jav)
Filozofia, 55 (2000), 1, 27-35.
File to download: PDF
(Original title: Problém človeka v modernom kresťanskom myslení)
Filozofia, 55 (2000), 1, 36-38.
File to download: PDF