Skip to main content

Volume 55 (2000), 8

Reviews

(Original title: Národovci a občania (T. Pichler))
Filozofia, 55 (2000), 8, 667-669.
File to download: PDF
(Original title: Sparagmos alebo správa o počiatkoch a pozadí filozofie (M. Šedina))
Filozofia, 55 (2000), 8, 670-672.
File to download: PDF