Skip to main content

Volume 57 (2002), 10

Reflections

(Original title: Aktuálnosť ruského filozofického personalizmu v prostredí súčasného morálneho nihilizmu)
Filozofia, 57 (2002), 10, 745-751.
File to download: PDF
(Original title: Niektoré aspekty poľského personalizmu so zameraním na personalizmus Karola Wojtyłu)
Filozofia, 57 (2002), 10, 752-755.
File to download: PDF