Skip to main content

Volume 58 (2003), 2

Responses

(Original title: Biologické a sociálne v etike sociálnych dôsledkov (o determinácii a slobode vôle, respektíve mravnej slobode))
Filozofia, 58 (2003), 2, 119-137.
File to download: PDF
(Original title: (Kým, čím bol?) N. O. Losskij (Reakcia na jeden príspevok))
Filozofia, 58 (2003), 2, 138-142.
File to download: PDF