Skip to main content

Volume 60 (2005), 9

Reviews

(Original title: V čom spočíva "ružovosť" ružovej? (K problému východiska) (A. Démuth))
Filozofia, 60 (2005), 9, 698-705.
File to download: PDF
(Original title: O privádzaní umení k teológii (Bonaventura))
Filozofia, 60 (2005), 9, 705-708.
File to download: PDF
(Original title: Úvod do filozofie jazyka (W. G. Lycan))
Filozofia, 60 (2005), 9, 709-715.
File to download: PDF
(Original title: Sociálne konflikty, spravodlivosť a normatívna legitimizácia v období globalizácie (N. Fraserová - A. Honneth))
Filozofia, 60 (2005), 9, 716-719.
File to download: PDF