Skip to main content

Volume 61 (2006), 10

Reviews

(Original title: Globalizácia ako výzva pre filozofickú reflexiu (M. Muránsky – R. Karul (ed.)))
Filozofia, 61 (2006), 10, 879-881.
File to download: PDF
(Original title: K novším dejinám logiky a metodológie vied na Slovensku a v Čechách (P. Cmorej – V. Černík – J. Viceník (ed.)))
Filozofia, 61 (2006), 10, 881-885.
File to download: PDF
(Original title: K výskumu kultúrno-národotvornej koncepcie Jána Kollára (T. Ivantyšynová (ed.)))
Filozofia, 61 (2006), 10, 885-889.
File to download: PDF