Skip to main content

Volume 63 (2008), 4

Reviews

(Original title: Gálik, S., Filozofia a mystika. Duchovný vývoj človeka z hľadiska mystík svetových dejín)
Filozofia, 63 (2008), 4, 379-380.
File to download: PDF
(Original title: Searle, J. R., Rečové akty)
Filozofia, 63 (2008), 4, 380-382.
File to download: PDF