Skip to main content

Volume 74 (2019), 1

Back to the Sources

(Original title: Vybrané zlomky Aischina zo Sféttu (Preklad zo starogréčtiny: A. Kalaš; Komentár: J. Cepko, V. Suvák))
Filozofia, 74 (2019), 1, 64-73.
File to download: PDF